Bài viết

Bảng phân loại quốc tế về rối loạn giấc ngủ: Tóm tắt các thay đổi về tiêu chí chẩn đoán

Hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ vừa cập nhật Bảng phân loại quốc tế về rối loạn giấc ngủ. Sau đây là tóm tắt một số điểm chính:

  • Bệnh mất ngủ mạn tính (Chronic Insomnia Disorder, Criterion F): “Rối loạn giấc ngủ và kết hợp với triệu chứng ban ngày không chỉ do một rối loạn giấc ngủ khác, bệnh khác, rối loạn tâm thần hoặc sử dụng thuốc hay chất kích thích”
  • Điều trị cấp cứu chứng ngưng thở khi ngủ trung ương cần có sự hiện diện của các dấu hiệu hoặc triệu chứng liên quan để thiết lập chẩn đoán này.
  • Rối loạn thiếu oxy máu liên quan đến giấc ngủ: Chẩn đoán này trước đây được sử dụng khi nghi ngờ thiếu oxy máu do giảm thông khí liên quan đến giấc ngủ nhưng không thể chẩn đoán được nếu không theo dõi CO2. Tiêu chí thích hợp (B) hiện có nội dung: “Tình trạng thiếu bão hòa không được giải thích đầy đủ bằng tình trạng giảm thông khí liên quan đến giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hoặc rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ khác.” Hiện tại, chẩn đoán được nghĩ đến, như tiêu chí nêu rõ, đối với “tình trạng thiếu oxy trong máu không phải do giảm thông khí”. 
  • Chứng ngủ rũ, loại 1, tiêu chí B đối với chẩn đoán này trước đây yêu cầu các phát hiện về liệt cơ ngoài ý muốn (cataplexy) và xét nghiệm đo thời gian tiềm thời giấc ngủ (MSLT), với điều kiện là thời gian tiềm thời giấc ngủ REM qua đêm (SOREMP) có thể thay thế cho một trong các SOREMP của MSLT. Dựa trên những bằng chứng hiện đã được chứng minh rõ ràng, cataplexy và SOREMP qua đêm có thể đáp ứng tiêu chí B.

Chi tiết các thay đổi này được tóm tắt trong bảng đính kèm.

Tài liệu tham khảo: AASM

ICSD-3-Text-Revision-Supplemental-Material-1.pdf

Tải Xuống
267 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.