VỀ CHÚNG TÔI

Chi hội Y học giấc ngủ TP.HCM là ngôi nhà chung của các nhân viên y tế tại TPHCM và có cùng sứ mệnh bảo vệ, nâng cao chất lượng giấc ngủ cho cộng đồng. “Giấc ngủ của các bạn, quan tâm của chúng tôi” là khẩu hiệu hành động của Chi Hội. Chi Hội Y học Giấc ngủ TP.HCM được thành lập vào ngày 8/5/2021, trực thuộc Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam. TS. BS. Lê Khắc Bảo, Giảng viên Bộ môn Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Y học Đại học Y Dược Tp.HCM, Phó trưởng khoa Hô hấp BV Nhân Dân Gia Định được bầu làm Chủ tịch Chi Hội.
Địa Chỉ: Phòng Khám TT điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt - 20-22 Ngô Quyền, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 84 957 2022
Gmail: yhgnhcm@gmail.com