Chi hội Y học giấc ngủ TP.HCM ngôi nhà chung của các nhân viên y tế tại TPHCM cùng sứ mệnh bảo vệ, nâng cao chất lượng giấc ngủ cho cộng đồng. “Giấc ngủ của các bạn, quan tâm của chúng tôi khẩu hiệu hành động của Chi Hội. 

Chi Hội Y học Giấc ngủ TP.HCM được thành lập vào ngày 8/5/2021, trực thuộc Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam. TS. BS. Lê Khắc Bảo, Giảng viên Bộ môn Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Y học Đại học Y Dược Tp.HCM, Phó trưởng khoa Hô hấp BV Nhân Dân Gia Định được bầu làm Chủ tịch Chi Hội. Ban chấp hành Chi Hội bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực Hô hấp, Tâm thần, Nội thần kinh, Tai Mũi Họng với mong muốn kết nối các chuyên khoa cùng nhau xây dựng phát triển chuyên ngành Y học Giấc ngủ tại Tp.HCM.