Kiến thức phổ thông

Nhật ký giấc ngủ

Mất ngủ được chẩn đoán ban đầu bằng các đánh giá lâm sàng thông qua lịch sử giấc ngủ và tiền sử y khoa, chất / thuốc đang dùng và tâm thần.

Các phương tiện hữu ích cho việc đánh giá và chẩn đoán phân biệt mất ngủ bao gồm các bảng câu hỏi tự đánh giá, nhật ký giấc ngủ, danh sách các triệu chứng, các bài kiểm tra tầm soát về tâm thần và phỏng vấn người ngủ cùng.

Dữ liệu nhật ký giấc ngủ nên được thu thập trước và trong quá trình điều trị và trong trường hợp tái phát hay tái đánh giá sau một thời gian dài.

Nhật ký giấc ngủ nhằm đánh giá kiểu ngủ chất lượng giấc ngủ cùng các yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ của bệnh nhân trong hai tuần. Bệnh nhân tự ghi lại ngay sau khi thức dậy mỗi sáng và trước khi đi ngủ theo các câu hỏi hướng dẫn.

Tài liệu tham khảo: AASM - Clinical Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Insomnia in Adults 2008

Sleep-diary.pdf

Tải Xuống
85 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.