Thông Tin Y Khoa

Chỉ số độ nặng mất ngủ ISI (Insomnia Severity Index)

ISI vẫn hay được dùng trong các nghiên cứu về mất ngủ, có thể có ích trên thực hành lâm sàng. ISI ≥ 10 giúp nhận diện mất ngủ với độ nhạy 86% và độ chuyên 88% trong dân số chung.

EPWORTH.pdf

Tải Xuống
257 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.