Thông Tin Y Khoa

Thang điểm Epworth đo mức độ buồn ngủ (ESS)

BS. John phát triển ESS dành cho người trưởng thành vào năm 1990 và sau đó thay đổi một chút vào năm 1997. Ông dùng nó để có thể đánh giá mức độ buồn ngủ ban ngày của bênh nhân tại phòng khám riêng về y học giấc ngủ. Ông đặt tên cho bảng câu hỏi theo tên Bệnh viện Epworth ở Melbourne, nơi ông thành lập Trung tâm Giấc ngủ Epworth năm 1988.

ESS là bảng câu hỏi tự trả lời với 8 câu hỏi. Người bệnh được yêu cầu tự đánh giá trên thang điểm 4 (o-3) về khả năng buồn ngủ khi thực hiện 8 hoạt động khác nhau. Hầu hết mọi người đều làm những hoạt động này, dù không nhất thiết phải mỗi ngày. Điểm ESS (tổng của 8 câu, 0-3) có thể rơi vào 0-24 điểm. Điểm ESS càng cao thì khả năng dễ rơi vào giấc ngủ trong hoạt động ban ngày (Average Sleep Propensity – ASP) càng cao, hay họ có buồn ngủ ban ngày. Bảng câu hỏi không mất hơn 2-3 phút để trả lời và hiện có nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Bảng ESS 1997 là bảng tiêu chuẩn có thể dùng cho hầu hết người trưởng thành. Bạn cần xin giấy phép để sử dụng, bất kể có trả phí hay không.

Theo https://epworthsleepinessscale.com/

EPWORTH-1.pdf

Tải Xuống
247 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.