Bài viết

VNRS 2022: Tần suất giảm oxy máu về đêm trên BN COPD

Ths. BS. Hoàng Minh – Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Nghiên cứu trên hơn 400 BN COPD ngoại trú tại BV Nhân Dân Gia Định
  • Tần suất giảm oxy máu về đêm trên BN COPD là 15,8%.
  • Nhóm BN COPD có nguy kèm giảm oxy máu về đêm:
    • BMI lớn
    • SpO2 ban ngày lớn hơn
    • Tắc nghẽn thông khí nặng hơn (FEV1 thấp hơn)
63 views
admin
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.